V  PONDĚLÍ  28.09.2015  OD 14.00  

KOSTELE SV. VÁCLAVA VELKÁ ČERNOC

SVATOVÁCLAVSKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ   

 

S  r d e č n ě   z v e m e  -   v sobotu   18. října ve 14 hod !

 

MŠE  V KOSTELE SV.VÁCLAVA VE VELKÉ ČERNOCI

se konají vždy poslední neděli v měsíci, vánoční mše se koná v 1.svátek vánoční (na Boží hod vánoční) – ve středu 25.12. od 15.00h:

 

 

LISTOPAD

neděle 24.11., od 15.00 hod

 

PROSINEC

středa 25.12., od 15.00 hod – mše s koledami a vánočními písněmi

 

 

Srdečně zveme - vždy poslední neděli v měsíci!

 

Mše se zpívanou a na zrestaurované kostelní varhany hranou liturgií (ordináriem) v podání místních hudebníků je ojedinělou raritou v regionu Žatecka i jeho okolí. Přijďte si poslechnout krásné varhanní skladby, zpěv a preludia i sváteční slovo Mgr. Josefa HURTA.

Přijďte poodpočinout a zpříjemnit si sváteční odpoledne prožitkem v nezaměnitelné atmosféře jedinečné barokní památky velkočernockého kostela!

 

Anatol ČAJKA (varhany)

 

Dr. Jana TUKOVÁ a Ina ČAJKOVÁ

(zpěv)

MŠE V KOSTELE SV.VÁCLAVA VE VELKÉ ČERNOCI

se koná v těchto nejbližších termínech

 

SRPEN

25.8., od 15,00 hod

 

ZÁŘÍ

29.9., od 15,00 hod

 

ŘÍJEN

27.10., od 15,00 hod

 

LISTOPAD

24.11., od 15,00 hod

 

PROSINEC

Termín bude upřesněn v souladu s konáním mše svaté o Vánočních svátcích.

 

Srdečně zveme - vždy poslední neděli v měsíci!

Mše se zpívanou a na zrestaurované kostelní varhany hranou liturgií (ordináriem) v podání místních hudebníků je ojedinělou raritou v regionu Žatecka i jeho okolí. Přijďte si poslechnout krásné varhanní skladby, zpěv a preludia i sváteční slovo Mgr. Josefa HURTA. 

Přijďte poodpočinout a zpříjemnit si nedělní odpoledne prožitkem v nezaměnitelné atmosféře jedinečné barokní památky velkočernockého kostela!

Anatol ČAJKA   (varhany)

Dr. Jana TUKOVÁ    a     Ina ČAJKOVÁ   (zpěv)

 

 

KOSTEL SV. VÁCLAVA VELKÁ ČERNOC

 

Srdečně Vás zveme na Mši svatou v kostele Sv. Václava ve Velké Černoci

v neděli 28. července od 15.00 hod.

 

Mše se zpívanou a na místní zrestaurované kostelní varhany hranu liturgií (ordináriem) v podání místních hudebníků a zpěváků je ojedinělou raritou v regionu Žatecka i jeho okolí. 

Přijďte si poslechnout krásné varhanní skladby, zpěv a preludia i sváteční slovo p.faráře Mgr.Josefa Hurta.

Přijďte poodpočinout a zpříjemnit si nedělní odpoledne prožitkem v nezaměnitelné atmosféře jedinečné barokní památky v blahodárně chladivých prostorách zdejšího kostela Sv.Václava ve Velké Černoci!

Milí přátelé, 

      srdečně Vás zveme k poslechu varhanních skladeb, preludií a písní do kostela Sv.Václava ve Velké Černoci v pátek 24.května od 18.hod (do 19 až 19.30h) v rámci celosvětové akce NOC KOSTELŮ. Na historické nově zrestaurované varhany zazní skladby autorů G.Caccini, W.A.Mozart, G.F.Handel, Jar.Hurt a další v podání

                Anatol ČAJKA - varhany     a     Ina ČAJKOVÁ - zpěv

       Přijďte poodpočinout a vychutnat si podvečerní atmosféru barokního chrámu podbarvenou tóny varhan, zpěvem, doladěnou světlem svíček a uměním dávných mistrů malířů, řezbářů a sochařů.

        Srdečně zveme!

 

                                   Ji a Anatol Čajkovi za

                       Sdružení HISTORIC Velká Černoc a Farní úřad CŘK