SDRUŽENÍ VELKÁ ČERNOC sobě

SDRUŽENÍ VELKÁ ČERNOC sobě ,

Toto sdružení bylo zaregistrováno 24.11.2011 Ministerstvem vnitra.

Členy jsou:

Vladimír Dub , Radomír Holan , Jiří Černý

 

Veřejnou členskou schůzí dne 02.03.2014 bylo zvoleno nové vedení o.s.

 

PŘEDSEDA        :  VLADIMÍR DUB

MÍSTOPŘEDSEDA :  JIŘÍ ČERNÝ

POKLADNÍK          :  NEOBSAZENO 

 

ČLEN SDRUŽENÍ: RADOMÍR HOLAN

 

Co je cílem sdružení:

Hlavním cílem sdružení je:

Organizovat a podílet se na kulturních , společenských , sportovních, vzdělávacích akcích.

Přispívat ke zlepšení bezpečnosti dětí a mládeže, pořádat přednášky,kurzy,organizovat akce a zájmové kroužky související s mimoškolní výukou a výchovou a volnočasových aktivit .

Zakládání nových , obnovování a rozvíjení původních tradic. Pořádání brigád , zvelebování naší obce.

Aktivní účast na spravování naší obce a to včetně komunikace s obecním úřadem v Měcholupech , a ostatními institucemi a hájení zájmů našich občanů Velké Černoce.

Do sdružení se může přihlásit kdokoli , kdo bude mít zájem svou činností prospívat naší obci.Vstupní poplatek je 1000 Kč, . Dále měsíční poplatky budou 50 Kč,tato částka platí pro všechny.Přihlášky přijímáme písemně buď na adrese O.S. Velká Černoc sobě Velká Černoc 6 438 01 ŽATEC 1 , emailem : holan-dub@seznam.cz  ,  osobně , kdy každý člen je oprávněn převzít písemnou žádost o členství.

Zakládající členové si VYHRAZUJÍ ODMÍTNOUT KOHOKOLI , bez udání důvodů.

Sdružení VELKÁ ČERNOC sobě není politická strana,ale rozhodně se budeme angažovat ve všem , co ovlivňuje dění v naší obci.

Příjmy:

Příjmy mohou být z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.

To znamená : z výstav, jarmarků,besed, z dotací EU, státu, kraje a obcí, ze sponzorských darů , kulturních a společenských akcí , z osobních vkladů jednotlivých členů i nečlenů.

 

Stanovy občanského sdružení Velká Černoc sobě.doc (36 kB)