Co nás čeká v roce 2014 ?

16.02.2014 15:22

1) Dokončení II.ETAPY osvětlení v obci

2) III.Etapa oprava a výměna osvětlení

3) Instalace obecního rozhlasu

4) Úprava a nově vybudované kamenné koryto Černockého potoka od mostku k hrázděnce až po poslední dům na Malou černoc.Vykácení všech dřevin

    v okolí potoka