Trocha historie

13.06.2011 13:48

Název obce vznikl z vlastního jména Črnata. Prvně je doložena v roce 1316, kdy zde sídlil vladyka Sulislav z Černoce. Černočtí tu nesídlili dlouho, už roku 1374 nacházíme obec ve vlastnictví křivoklátského purkrabího Otrada. V průběhu staletí se v Černoci vystřídalo mnoho majitelů. Trvalý stav byl nastolen roku 1629, kdy obec koupil Heřman Černín z Chuděnic. V majetku tohoto rodu zůstal černocký dvůr až do pozemkové reformy, do roku 1849 jako součást panství Krásný Dvůr a Milčeves. V obci stávala tvrz, zničili ji Švédové nejprve roku 1639 a definitivně roku 1649. Nic se z ní nezachovalo. V roce 1654 tu hospodařilo sedm sedláků a deset chalupníků, vesměs Němců, všichni pěstovali chmel. Roku 1826 se v Černoci uvádí zámeček, ovčín, vrchnostenský dvůr, hostinec, mlýn, cihelna, vápenka, myslivna a výroba kolomazi. V 18. století bylo kolem Černoce mnoho rybníků. Počátkem 20. století existovali ještě čtyři, dnes zůstala jen požární nádrž. Roku 1880 žilo v obci v sedmdesáti domech 558 Němců a 11 Čechů. Dobou velkých změn byl přelom 19. a 20. století; roku 1877 byla postavena nová školní budova (škola je zde doložena už v 18. století), o něco později byl postaven pomník císaři Josefu II (už nestojí), 1889 byl postaven železný most přes potok, 1900 zřízena pošta s telegrafní stanicí (do té doby byla pošta v Hořesedlích na Rakovnicku), 1905 zřízena meteorologická stanice. V této době tu byly i vyhlášené třešňové sady. Roku 1876 vznikl v Černoci spolek hasičů a o tři roky později vzdělávací a čtenářský spolek. Česká menšina, která roku 1921 čítala 20%, roku 1919 založila školu a o devět let později vlastní spořitelnu. V roce 1925 zemřel ve Velké Černoci Karl Tutte (narozen 1875 v Lovocicích), autor monumentální  vlastivědy žateckého okresu "Der politische Bezirk Saaz". Učil mimo jiné na školách v Sádku a  Žatci. Velká Černoc byla brzy telefonizována, v roce 1947 bylo v obci už šest telefonních linek (telefony měli rolník Václav Chaloupka, mlynář a hospodář Josef Kaskoun, místní národní výbor, elektromontér Josef Opatrný, polesí a pošta). Nejvíce obyvatel měla Velká Černoc roku 1910 - celkem 657. V roce 1991 zde bylo napočteno 251 obyvatel, o 38 méně než deset let před tím. K 31. květnu 2001 žilo v obci 221 dospělých a 40 dětí. Velká Černoc (Gross Tschernitz) leží v nadmořské výšce 338 metrů, třináct kilometrů jihovýchodně od Podbořan a čtrnáct kilometrů jižně od Žatce. Je součástí lounského okresu od roku 1960, kdy do něj byla včleněna s tehdy zanikajícím okresem Žatec. Až do roku 1980 zde byl místní národní výbor, od ledna 1981 je Velká Černoc místní částí Měcholup.